خط مشی|اهداف

شرکت تولیدی آریانارینگ با درک نقش حساس و حیاتی خود در صنعت رینگ سازی ودر راستای ارتقاءسطح کیفی محصولات خود همواره تلاش می نماید برای دست یابی به بالاترین سطح میزان رضایت مشتری کیفیت را به عنوان باوری همگانی در سطح شرکت بسط وگسترش دهد ولذا به منظور پاسخ مناسب به خواسته های مشتریان در چهارچوب سیستمی منظم و یک پارچه اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2000  نموده است ودراین سیستم ضمن بهره گیری از پرسنل متخصص خود سعی نموده با کنترل دقیق و مداوم کلیه فرآیندها محصول نهایی را مطابق با استانداردهای روز دنیابه مشتریان تحویل نماید با پیاده سازی الزامات این استاندارد یکی ازمهمترین اسناد ایجادشده که همان خط مشی کیفی شرکت می باشد تدوین ودر شرکت جاری شده است که در ذیل به فرازهایی از آن اشاره می گردد.
1-برآورده کردن الزامات نظام مدیریت کیفیت جامع برمبنای آخرین ویرایش الزامات استاندارد
2- رعایت قوانین و الزامات مرتبط با محصولات 
3-یادگیری –نوآوری وبهبود مستمر درتمامی فرآیندها
4-توسعه فرهنگ کیفیت وارائه ی محصولات وخدمات جدید
5-تلاش برای کاهش قیمت تمام شده با شرط حفظ یا افزایش کیفیت 
6-تلاش برای ارتقاء مداوم سطح کیفی محصولات و کسب استانداردهای روزدنیا
7-تلاش برای تولید محصولات درکلاس جهانی 
8-پیش گیری از وقوع موارد زیست محیطی و تامین ایمنی شغلی و تلاش برای کاهش ضایعات وخطرات محیط کار
مدیریت شرکت خودرانسبت به برآورده کردن انتظارات مشتریان متعهد دانسته وتلاش می نمایدبا گسترش روزافزون خدمات خود جلوتر از انتظارات مشتریان خود حرکت نماید. 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟